Polipak

Kim Jesteśmy?

Jesteśmy producentem opakowań z folii polietylenowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz nowoczesny park maszynowy.

więcej

 

 Polityka Jakości

POLIPAK Sp. z o.o.

 

Posiadając wieloletnie doświadczenie,

wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz nowoczesny park maszynowy

produkujemy i dostarczamy na rynek szeroką gamę opakowań polietylenowych,

spełniających stawiane wymagania jakościowe i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego.

Podstawowe założenie naszej strategii, jakim jest zapewnienie partnerskiej współpracy
z naszymi Klientami, realizujemy w każdym naszym działaniu w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania międzynarodowych norm ISO 9001:2008

i ISO 22000:2005 oraz wytycznych Codex Alimentarius.

 

Konsekwentnie i z pełną odpowiedzialnością zobowiązujemy się do skutecznego spełniania deklarowanych celów jakościowych i bezpieczeństwa żywnościowego, którymi są:

o   stałe dążenie do spełniania wymagań, oczekiwań i potrzeb naszych
Klientów

 

o   utrzymywanie wysokiej jakości wyrobów finalnych przy zachowaniu opłacalności produkcji i przy bardzo dobrych relacjach ceny do jakości wyrobów

 

o   zapewnienie opakowań bezpiecznych dla żywności i nie powodujących zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów.

 

Nasze cele jakościowe realizujemy poprzez:

·         ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością,

·         identyfikację aktualnych i przyszłych wymagań, oczekiwań i potrzeb Klientów,

·         zapewnienie Klientom indywidualnej i kompleksowej obsługi,

·         doskonalenie systemu kontroli jakości dostaw i bieżącej produkcji,

·         rozwijanie partnerskich relacji z dostawcami poprzez dwustronne rzetelne, terminowe i etyczne wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań,

·         nadzór nad higieną produkcji,

·         pozyskiwanie najwyższej jakości surowców, spełniających nasze wymagania jakościowe oraz wymogi bezpieczeństwa żywnościowego,

·         systematyczny wzrost wielkości produkcji powiązany z utrzymaniem silnej pozycji na rynku opakowań foliowych,

·         utrzymanie stabilnej polityki zatrudnienia i systemu świadczeń socjalnych,

·         umożliwienie stałego doskonalenia zawodowego pracowników poprzez system szkoleń, ocen i motywacji.

 

     Dzięki pełnemu zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników Spółki możliwa jest konsekwentna realizacja naszej strategii i ciągłe doskonalenie procesów prowadzonych w POLIPAK Sp. z o.o.